Psychoterapie

Jak pracuji?
Psychoterapie je z mého pohledu především cesta sebepoznání – porozumění vlastní duši, svému životnímu příběhu a způsobu, jak se vztahuji k druhým.
Nejdříve je dobré se navzájem poznat, abychom mohli vytvořit vztah založený na důvěře. V terapii pozorně naslouchám, zajímám se a snažím se, co nejlépe Vám porozumět. Je pro mě důležité, abyste se se mnou cítil(a) bezpečně a mohl(a) jste tak hovořit o všem, co Vás tíží, trápí nebo za co se stydíte. Zároveň pro mě terapie není jen procházkou slzavým údolím, stejně jako chmury do ní patří i radost, humor, živost a úspěchy.
Terapie často funguje paradoxně. Nejprve je potřeba nahlédnout dovnitř a naučit se přijímat, co uvidíme. Jakmile se to začne dařit, pak se věci pohnou a může nastat změna!

S kým pracuji?
Pouze s dospělými jednotlivci (nepracuji s dětmi, páry ani skupinami). Často za mnou chodí lidé, kteří:

 • se v životě trápí
 • zažívají stres nebo úzkosti
 • mají psychosomatické obtíže
 • nedaří se jim v pracovní oblasti nebo osobních vztazích
 • prožili něco těžkého (trauma)
 • mají zájem se poznávat a rozvíjet

Mám jít do terapie?
Při rozhodování, zda do terapie vstoupit, se často objevují obavy a pochybnosti. Bude to k něčemu? Jak mi terapeut vlastně může pomoci? Budeme si spolu rozumět? Ano, je to krok do neznáma a vyžaduje odvahu. Je to ale také krok přinášející naději – na harmoničtější vztahy a spokojenější život. Pokud cítíte, že se v životě chcete posunout, že takto Vám to již nevyhovuje nebo prostě potřebujete pomoc, ozvěte se mi a domluvíme si první setkání.

Proč ke mně?

 • 4000+ hodin terapeutické práce
 • 1000+ hodin profesního vzdělávání
 • 300+ spokojených klientů
 • 9 let praxe

Somatic experiencing®

Somatic experiencing® (SE) je účinná a vědecky ověřená metoda k léčbě traumatu a symptomů post-traumatické stresové poruchy (viz. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8276649/).
Trauma vznikne, když je naše nervová soustava zahlcena nějakou událostí (nebo několika událostmi) a není schopna ji/je plně integrovat. V těle pak zůstává „uvězněna“ energie, která měla být použita k záchraně života (boj, útěk). Tyto impulzy, které nebyly dokončeny a vybity, způsobují, že nervová soustava zůstává „nabuzená“ („hyperarousal“) nebo se naopak dostane do druhého extrému – odpojení, disociace, deprese. Díky citlivé a postupné práci pomocí SE jsme schopni se k této „uzamčené energii“ dostat a následně ji nechat „vybít“ (discharge). To přináší úlevu, zklidnění a vymizení symptomů.

SE je vhodné pro práci jak s „monotraumaty“ (jedna časově ohraničená událost) tak s traumaty vývojovými (delší časové období). Níže uvádím příklady událostí, které mohou zapříčinit vznik traumatu. Nejedná se o kompletní seznam.

 • silný náraz, automobilové nehody
 • napadení zvířetem či člověkem
 • znásilnění
 • pády
 • dušení, tonutí
 • chirurgické zákroky
 • přírodní katastrofy
 • prenatální a perinatální stresové situace
 • zneužívání nebo zanedbávání rodiči (či jinými pečovateli)
 • násilí v rodině, nestabilní situace apod.

Somatic experiencing® je také výborným nástrojem pro navázání bližšího kontaktu s vlastním tělem a emocionalitou. Může sloužit k osobnímu rozvoji i lidem, kteří neprožili hluboká traumata.

Více o  metodě SE

O mně

*1986

Vzdělání

2021 – nyní Somatic experiencing® (zatím 5 z 6 modulů)
2012 – 2023 Komplexní psychoterapeutický výcvik SUR
2007 – 2015 Psychologie (Mgr.) – Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
2015 – 2016 Kompletní kurz krizové intervence (150 hodin)

Praxe
2021 – nyní Psychoterapeut: Ambulance Roubal s.r.o.
2020 – 2022 Psychoterapeut: psychosomatická klinika Roseta
2019 – 2021 Psycholog: Fokus, Mladá Boleslav
2016 – 2018 Vedoucí úseku psychologie: Centrum Paraple o.p.s.
2016 – nyní Soukromá terapuetická praxe
2015 – Školní psycholog


Ceník

Psychoterapie
1,500 CZK
45 minut
Somatic experiencing®
1,800 CZK
50-65 minut